Tudnivalók a Magyar Judo Szövetség közgyűlésével kapcsolatban

A Magyar Judo Szövetség elnöksége az alapszabályának megfelelően közgyűlést hív össze, amelyre 2019. május 25-én szombaton a Danubius Hotel Arénában kerül sor. A meghívó: KLIKK IDE!

A Küldötteknek a Közgyűlés regisztrációjakor a személyazonosság igazolására alkalmas okmány, a 2019. évre érvényes tagkártyán és az eredeti meghatalmazó levélen kívül szükségük lesz a meghatalmazó tagszervezet eredeti, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatára (azaz a kivonat nem lehet 2019.04.25. előtti keltezésű) és a meghatalmazó eredeti aláírási címpéldányára. Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a küldött nem kap szavazati jogot a Közgyűlésen.

A mandátumvizsgáló bizottságnak a regisztrációkor minden dokumentumot eredetiben kell bemutatni! Abban az esetben, ha másolatot nyújt be, szíveskedjen gondoskodni másolatról, másolásra a regisztrációkor nincs lehetőség.  Ilyen igény esetén az eredeti bírósági végzést/eredeti aláírási címpéldányt a mandátumvizsgáló bizottság tagja visszaadja, amint összevetette az eredetiben bemutatott dokumentummal/dokumentumokkal.

A “bírósági kivonat” alatt a következőt értjük pontosan: a civil szervezet nyilvántartási adatairól készült kivonat.

Mi kell a hatályos adatokról szóló kivonat kiadásához? A civil szervezetek nyilvántartott hatályos adatairól a szervezet képviselője, alapítvány esetében az alapító is, kérheti a kivonat kiállítását a nyilvántartást vezetőbíróságtól. Az írásos kérelemben fel kell tüntetni, hogy ki, milyen tisztségben, mely szervezet nevében eljárva, milyen okból kéri a nyilvántartást vezető bíróságtól, hogy az adott civil szervezet nyilvántartott hatályos adatairól kivonatot állítson ki.

A fentieket kérem tudomásul venni, és a szavazásra készülők ennek értelmében járjanak el!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a Közgyűlésre történő részvételi szándék jelzésének mikéntjéről Küldöttek esetében. A versenyek esetében használt előnevezési eljárás az Integrált Informatikai Rendszeren keresztül olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a Közgyűlés lebonyolításánál is ezt a technikát alkalmazzuk a helyszíni regisztráció gördülékenyebb és gyorsabb kivitelezése érdekében. Ezen funkció elérése az IIR-ben:

Események -> Események -> Magyar Judo Szövetség 2019. évi Közgyűlés
Itt a jobb oldalon található „Jelentkezés” ikonra kattintva adható hozzá új személy az eseményhez.
Minden tagszervezet annyi főt „nevezhet” a rendszerben legkésőbb 2019.05.03. 23:59-ig, ahány mandátummal rendelkezik a tavalyi év tagdíj befizetései alapján. Fontos, hogy csak olyan személy adható hozzá az eseményhez, aki rendelkezik befizetett éves tagsági díjjal!  Az éves tagdíjbefizetést a helyszínen manuálisan is ellenőrizhetjük, ezért mindenki hozza magával a tagkártyáját!

Fontos tudnivaló továbbá, hogy az előnevezés nem váltja ki a megbízólevelet! Minden küldött köteles magával hozni az egyesület képviselője által aláírt kitöltött eredeti meghatalmazólevelet a Közgyűlés helyszínére, és regisztrációkor leadni azt a mandátumvizsgáló bizottság számára, csak ezután – a jelenléti ív aláírását követően – vehető át a szavazólap.

A Közgyűlés alapvető adatai:
A regisztráció kezdete: 2019. május 25. 09:00
A Közgyűlés kezdete: 2019. május 25. 10:00*
Közgyűlés helyszíne: Danubius Hotel Arena, Olympia terem (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
* Az Alapszabály 7.§ 8. pontjának értelmében, amennyiben a Közgyűlés a meghívó szerinti időpontban nem szavazatképes, akkor egy órával később (11:00), ugyanazon helyen és ugyanazon napirendi pontokkal kerül megtartásra. Ilyen esetben a (halasztott) Közgyűlés a küldöttek létszámtól függetlenül határozatképes.

Tisztelettel:
Simon Csaba András / MJSZ 2019. évi Közgyűlés / Mandátumvizsgáló bizottság elnöke

A 2019-es Közgyűlés dokumentumai: KLIKK IDE!

A Tudnivalók a Magyar Judo Szövetség közgyűlésével kapcsolatban bejegyzés először a Magyar Judo Szövetség jelent meg.

Forrás: www.judo.hu – RSS