Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Tisztelt
Ökölvívók, Edzők, Egyesületek!

Az EMMI
képviseletében, Dr. Szabó Tünde PhD. államtitkár asszony a COVID-19 vírushoz
kapcsolódó járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásaival kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást tette közre a magyar sportolók külföldön megrendezésre
kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét illetően:

„Magyar állampolgárokkal
kapcsolatos rendelkezések:

A 2020. szeptember 1-jétől
hatályos, járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§-a tartalmaz
rendelkezéseket a magyar sportolók külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi
sporteseményen való részvételét illetően. Ez alapján – tekintettel a Rendelet
3.§-ában foglaltakra – főszabály szerint az alábbi szabályozás irányadó:

„Ha a magyar állampolgár esetében
az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra
hatósági házi karanténban
,

b) a nem külföldön élő magyar
állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt
karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra
az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban kerül elhelyezésre.”

A Rendelet a sportolók,
sportszakemberek esetében előírja továbbá, hogy a hatósági házi karantén
helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan
területét is ki kell jelölni.

A fenti főszabály alól a Rendelet
4. §-a biztosít felmentési lehetőséget, amely alapján a karanténban
elhelyezett személy kérelmére
a karantént elrendelő határozat kiadására
illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy
számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal
az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása
érdekében. A sportolók, sportszakemberek esetében biztosított kedvezmény,
hogy két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – között nem 48, hanem 24
órának kell eltelnie
.

A felmentés feltétele, hogy a
két alkalommal elvégzett vizsgálat igazolja, hogy a karanténban elhelyezett
személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem
volt kimutatható.

A magyar állampolgárok
Magyarországra történő belépésének szabályai alapján a külföldről érkező magyar
állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő belépése során
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi
vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.
Ha a magyar állampolgár
esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg,
úgy az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt
karanténban
vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági
házi karanténban
kerül elhelyezésre.

Mindazonáltal, a karantén ideje
alatt – a sikeres és eredményes felkészülés biztosítása érdekében – a
sportszervezet által szervezett edzés látogatható, valamint az érintett személy
a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység
végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában
közlekedhet.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések:

A Rendelet rögzíti, hogy a nem magyar állampolgár
személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be
, ez alól csak törvény
vagy kormányrendelet állapíthat meg kivételt
, továbbá egyes esetekben a Magyarország
területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri
szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés
esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv)
kérelemre felmentést adhat
.

Ilyen kivételes esetkör az is, ha az érintett személy
kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi
rendezvényen történő részvétel céljából
kíván Magyarországra utazni. A
rendőri szerv engedélye iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető
elő (magyar, illetve angol nyelven) és benyújtható törvényes képviselő vagy
meghatalmazott útján is.

Az a nem magyar állampolgár, aki a rendőri
szervtől a beutazáshoz az engedélyt megkapta, a Magyarországra való belépés
során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az
egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország
területére nem léptethető be, akinél pedig a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14
napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági
házi karanténban kerül elhelyezésre. A karanténban elhelyezett személy
kérelmére a járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy az érintett személy 5
napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi
szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2
PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. Amennyiben az
elvégzett SARS-CoV-2 PCR tesztek igazolják, hogy a karanténban elhelyezett személy
szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt
kimutatható, a karantén alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Az a nem magyar állampolgár, aki

a) a Magyarország
területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője
– ide
nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon
megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan
kiadott meghívólevéllel rendelkezik
,

c) a magyarországi
sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására
érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő
személy

Magyarország területére beléphet,
ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48
órás különbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt  
eredményét
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy
SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt
kimutatható
.

A fenti személyek akkor is beléphetnek
Magyarország területére, ha – az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó
protokolljára is figyelemmel – a sporteseményt, illetve a sportrendezvényt
megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában
nem volt kimutatható.

A Rendelet értelmében a Kormány a kiemelt sportrendezvények
kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet
dolgozhat ki.

Ingázás:

A Rendelet alapján a külpolitikáért felelős miniszter által
meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok
Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól
számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, azonban a személyek
Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján
belül kötelesek tartózkodni és kötelesek Magyarország területét a belépést
követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által a Rendelet 10.§
(1) bekezdése alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország
területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő
magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás
nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24
órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30
kilométeres sávot nem hagyták el.

Álláspontunk szerint azok a
sportolók, akik sporttevékenységükkel kapcsolatban ingáznak és a fenti
feltételeket nem tudják betartani, az általános szabályok szerint kaphatnak
beutazási engedélyt, illetve felmentést a karantén szabályai alól.

Járványügyi
adatkezelés:

A kijelölt karanténban és a hatósági házi
karanténban elhelyezett személyeket az illetékes járványügyi hatóság
nyilvántartásba veszi. Ezzel kapcsolatban a rendőrség is jogosult

a) a járványügyi
elkülönítésre, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra, valamint
járványügyi korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére,

b) a
járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, valamint
járványügyi korlátozás alatt álló személyek nyilvántartására,

c) a
közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személyek, az ilyen személlyel
kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi
szempontból veszélyeztetett személyek nyilvántartására.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése
szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő a rendőrség erre irányuló
megkeresése esetén, a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más
adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.

Az illetékes járványügyi hatóság a hatósági házi
karantén elrendeléséről vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
alapján a járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi
zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül
továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.

A rendőrség a fenti adatokat a járványügyi
védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése
céljából nyilvántartja és azokat  a hatósági házi karantén, a járványügyi
elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a
járványügyi korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.”

 2020. szeptember 3.

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól appeared first on xlsport.hu.

Az AIBA és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség kitüntette a 2020-as év legjobb sportolóit és szakembereit

Az AIBA a
Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel közösen 2020. augusztus 31. napjáig, 10
kategóriában díjazta a 2020-as év legjobb sportolóit és szakembereit. A
megtisztelő elismerésben részesülő versenyzők és szakemberek a kimagasló
sportteljesítményüknek és a szakmai munkájuknak köszönhetően nyerték el az
„Ökölvívás legjobbjai” címet.

A 2020-as év
ringorvosa: Dr. Somogyi Péter

A 2020-as év
bírója: Babai Sándor

A 2020-as év
hivatalos személye: Sinkó Zoltán

A 2020-as év
ifjúsági férfi ökölvívója: Zúró Zsolt

A 2020-as év
ifjúsági női ökölvívója: Ambrus Viktória

A 2020-as év
ökölvívó iskolája: Egri Városi Sportiskola

A 2020-as év
cutmanje: Makocsai Sándor

A 2020-as év
edzője: Gálos Tamás

A 2020-as év
felnőtt férfi ökölvívója: Gálos Roland

A 2020-as év
felnőtt női ökölvívója: Nagy Tímea

Gratulálunk a díjazottaknak!

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Az AIBA és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség kitüntette a 2020-as év legjobb sportolóit és szakembereit appeared first on xlsport.hu.

Macao awarded coach Ng Kuok Kun as «Best in Boxing» of 2020

Macao Boxing Association gave the title of the 2020 Best Coach to Ng Kuok Kun  of the AIBA «Best in Boxing» awards. It is dedicated to the International Boxing Day which is celebrated annually on July 22nd.

The prizes were given not only for the best sporting results but also for social achievements.

The full list of winners:

 • Best Elite Man Boxer – Leong Kin Fong
 • Best Elite Women Boxer – Chan Man Man
 • Best Youth Man Boxer – Salinas Alvin John Reyes
 • Best Coach – Ng Kuok Kun

The post Macao awarded coach Ng Kuok Kun as «Best in Boxing» of 2020 appeared first on AIBA.

Macao awarded coach Ng Kuok Kun as «Best in Boxing» of 2020

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Macao awarded coach Ng Kuok Kun as «Best in Boxing» of 2020 appeared first on xlsport.hu.

Interjú Dr. Bajkai István Elnökkel és az újonnan megválasztott vezetőkkel

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége fontos döntéseket hozott személyi kérdések, és az újonnan kialakításra kerülő regionális központok vezetése vonatkozásában. Dr. Bajkai István , Elnök egyeztető megbeszélést tartott a MÖSZ új Vezetőségével – Tóth Zsuzsanna Főtitkárral és Bertók Róbert, Szövetségi kapitánnyal. Az értekezlet során az Elnök ismertette szakmai elvárásait a vezetők irányába. A megbeszélés alkalmával a Regionális központok vezetői is bemutatták elképzeléseiket a régiók vezetését illetően.

Az Elnökség által megválasztott Regionális központok vezetői:

Erdély Régió: Huszár Árpád,

Észak-Dunántúli Régió: Nagy Zoltán,

Dél-Dunántúli Régió: Draskovics Szilárd,

Déli Régió: Gál László,

Kelet-Magyarországi Régió: Szabó Ildikó,

Északi Régió: Dorkó Péter

A Budapesti Régió vezetői pályázatának elbírálása tekintetében nem hozott döntést az Elnökség, új pályázatot fog meghirdetni a Szakszövetség, tekintettel arra, hogy az Elnökség a Budapesti Régió területi felosztását találta szükségesnek.

A megválasztott tisztségviselőknek eredményes és kitartó munkát kívánunk!

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Interjú Dr. Bajkai István Elnökkel és az újonnan megválasztott vezetőkkel appeared first on xlsport.hu.

Samoa Boxing Federation awarded «Best in Boxing» of the country

The President of the Samoa Boxing Federation Papalii Pasi Poloa gave prises and certificates to 11 winners of the 2020 «Best in Boxing» award. The trophy is dedicated to the International Boxing Day which is celebrated on July 22nd. 

The ceremony took place during the dual boxing competition of the top two boxing clubs in the country with 32 bouts in total.

The full list of Samoa prize winners:

 • The Best Elite Man Boxer – Nuuuli Mose 
 • The Best Elite Woman Boxer – Leleao Lefu
 • The Best Youth Man Boxer – Seanoa Hall
 • The Best Youth Woman Boxer – Amataga Solo
 • The Best Coach – Lionel Elika Fatu
 • The Best Referee & Judge – Opeta Taavao
 • The Best Official – Faletolu Sua
 • The Best Ringside Doctor – Leaso Usoalii
 • The Best Cutman – Fulu Maselina Nauer
 • The Best Boxing Club – Golden Glove Boxing Ring
 • The Best Innovation Project – Golden Glove Boxing Ring

The post Samoa Boxing Federation awarded «Best in Boxing» of the country appeared first on AIBA.

Samoa Boxing Federation awarded «Best in Boxing» of the country

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Samoa Boxing Federation awarded «Best in Boxing» of the country appeared first on xlsport.hu.

Az Ostrom Kupa legfiatalabb Bajnoka

A XII. Ostrom Kupa igazi Bajnoka, Katona Olivér volt. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség és a Fitt-Boksz Club Kőszeg ès Bükk az idén is folytatták Katona Olivér támogatására rendezett adománygyűjtési akciójukat. Az ökölvívók nagy büszkesége Katona Olivér, aki bebizonyította, hogy talpra tud állni!Kérjük, hogy akinek módjában áll további felajánlásokkal segítse a kisfiú mielőbbi rehabilitációját!

Tegyünk EGYÜTT OLIVÉRÉRT!

Együtt Olivérért Alapítvány9722 Pernye,Béke út 125.

Belföldi szlzs: 11747006-27251814Külföldi szlsz: IBAN: HU22 1174 7006 2725 1814 0000 0000,

SWIFT: OTPVHUHB

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Az Ostrom Kupa legfiatalabb Bajnoka appeared first on xlsport.hu.

A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (AIBA) a virtuális térben rendezné decemberi kongresszusát, amelyre eredetileg Budapesten került volna sor

Franco Falcinelli, az európai szövetség (EUBC) elnöke elmondta: legutóbbi videokonferenciájuk alkalmával az AIBA ideiglenes elnöke, Mohamed Moustahsane beszélt a decemberi kongresszus megtartásának lehetőségeiről, és hangsúlyozta, az online lebonyolítás jó alternatíva lehet az esemény jövő évre halasztásával szemben.

Moustahsane elárulta, hogy rendkívüli körülmények között – a koronavírus-járvány is ilyennek számít – jogilag lehetséges a kongresszus virtuális megrendezése, és akár elnökválasztást is lehet tartani ilyen módon.

Az ideiglenes elnök a végső döntés meghozatala előtt az összes nemzeti szövetség véleményét meghallgatja a témában.

Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz szakportál cikke felidézi, hogy a budapesti kongresszus eredeti dátuma március 20. lett volna, de ezt előbb június 20-ra módosították, majd a december 12-13-i időpontot jelölték ki.

Az idei közgyűlésen a küldöttek szavaznak az alapszabályról, amelynek megváltoztatásával a hosszú ideje pénzügyi és vezetési válsággal küzdő AIBA visszanyerheti korábbi státusát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, illetve elnökválasztásra is sor kerül. A NOB tavaly júniusban függesztette fel az ökölvívó-szövetség tagságát.

A jelenlegi vezető, Mohamed Moustahsane mandátuma, ideiglenes megbízatása egy évvel azután, hogy a lemondott Gafur Rahimov helyére megválasztották, március 29-én lejárt. A marokkói elnök hivatali idejét időközben a végrehajtó bizottság meghosszabbította, hogy az elhalasztott közgyűlésig folytathassa munkáját.

Az AIBA átmenetileg olyannyira kikerült az olimpiai mozgalomból, hogy nem vehetett részt a tokiói játékokra selejtező versenyrendszer kialakításában, és a sportág olimpiai viadalának a lebonyolításába sem szólhat bele. A szövetség státuszát a NOB a jövő évre halasztott játékok után vizsgálja felül.

Forrás: http://www.nemzetisport.hu/okolvivas/okolvivas-budapesti-helyett-virtualis-lehet-az-aiba-kongresszusa

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (AIBA) a virtuális térben rendezné decemberi kongresszusát, amelyre eredetileg Budapesten került volna sor appeared first on xlsport.hu.

84 bokszoló mérte összes a tudását a VI. Gönczi Róbert Emlékversenyen

14 egyesület nevezett a mai napon megtartott remek hangulatú
VI. Gönczi Róbert Emlékversenyre.

84 bokszoló mérte össze a tudását és felkészültségét a helvéciai sortpályán felállított ringben a 20 hivatalos mérkőzés során. A kilátogatók remek hangulatú meccseken vehettek részt.

Kozák Kevin (EDI) – legjobb serdülő korosztályban, Lakatos
László (HFC) – legjobb junior korosztályban, és Szöllősy Áron (ESI) – legjobb
ifjúsági korosztályban részesültek különdíjban.

Gratulálunk a győzteseknek!

Köszönet Varjú Györgynek, a helvéciai Varjú Box SE vezetőjének és az emlékverseny alapítójának!

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post 84 bokszoló mérte összes a tudását a VI. Gönczi Róbert Emlékversenyen appeared first on xlsport.hu.

Hétvégén rendezik meg Helvécián a VI. Gönczi Róbert Emlékversenyt

Több hónapos bunyó nélküli időszak után végre beindul
az élet a helvéciai Varjú Box SE háza táján is. Mi az, hogy beindul, az
idény első versenyét rendezik meg a helvéciaiak.

Száll egy pofon a szélben, előre látható, mi lesz a
történet végén majd a csattanó – énekelte a KFT együttes a hatodik lemezének a
slágerén. Nos, a dallal szemben Helvécián nem egy, hanem számolhatatlan
mennyiségű pofon száll majd a szélben a jövő hét végén, de persze, hogy mi lesz
a Varjú Box SE szervezésében megírt történet végén a csattanó, vagyis hogy ki
milyen színű érmet kap a nyakába, az majd csak jövő vasárnap délután fog
kiderülni. Nehéz és rögös út vezetett azonban az idei Gönczi
Róbert-emlékversenyig.

Jelentős változáson esett át a helvéciai Varjú Box SE, amely jövőre ünnepli
fennállásának a tizedik évfordulóját. Két és fél évvel ezelőtt, amikor
valóságos népvándorlás indult meg továbbtanulás, munkahelyi elfoglaltságok
miatt, nagyon sokan távoztak a klubtól. A klub vezetője, Varjú György azonban
nem esett kétségbe – nem is olyan fából faragták –, azonnal elkezdte
fiatalokból építeni a jövő csapatát, így jelenleg újra tizennégy ökölvívót
foglalkoztat a klub, közülük 7-8 már versenyzői szinten is számba vehető. A
koronavírus-járvány miatt előállt helyzet természetesen a helvéciaiakat is igen
súlyosan érintette, hiszen a járványügyi tiltások következtében előállt egy
majd két és fél hónapos időszak, amely során igazi edzésen egyáltalán nem
dolgozhattak, majd utána is csak nem teljes értékű edzéseket tarthattak, csakis
a minisztérium és a Magyar Ökölvívó Szövetség által kiadott előírások maximális
betartásával.

– Nem tagadom, kegyetlenül nehéz időszak volt ez, ugyanis borzasztó nehéz
úgy edzeni egy bunyósnak, hogy még a láthatáron sincs megmérettetés – írta le a
helyzetet és a helyzet okozta nehézségeket Varjú György. – Mit volt mit tenni,
külön-külön le kellett ülnöm minden versenyzőmmel és elmagyarázni nekik: attól,
hogy nincsen megmérettetés, nem szabad leállniuk a munkával, hiszen az
állóképesség terén, a technikai és taktikai dolgokban egy teljes leállás óriási
kiesést okoz. A kiesést annyi idő alatt, amekkora a kiesés ténylegesen volt,
nem is lehet behozni, ezért muszáj formában tartani magukat, akkor is, ha a
ringben nem próbálhatják ki magukat, különben az összes, addig elvégzett munka
gyakorlatilag pocsékba ment.

Az első fénypont az éjszakában a július derekán a kiskunhalasiakkal
leszervezett sparring volt. – Lehoczki László keresett meg a kiskunhalasiak
részéről azzal, hogy jó lenne összehozni egy kis baráti kesztyűzést.
Természetesen nem volt ez meglepő, hiszen nyilvánvaló, hogy a kiskunhalasiak és
minden ökölvívó-egyesület hasonló problémákkal küzdött, mint mi. Ezt össze is
hoztuk, elutaztak hozzánk öt-hat versenyzővel, és valóban úgy is hatott ez a
kis barátságos kesztyűzés, mint az oázis a sivatagban.

Sikerélménye is volt a tanítványaimnak és ennek birtokában azt is belátták,
hogy érdemes volt a korlátozások idején is becsülettel végezni az egyéni
munkát, nem túlzok, igazi lelki doppingként hatott az a kis kesztyűzés az
ínséges hónapok után.

Ugyanakkor hamarosan már nem csak sparringra lesz lehetőség, ugyanis
augusztus 5-én érkezett meg Helvéciára a Magyar Ökölvívó Szövetségtől a
hivatalos értesítés, hogy a helvéciaiak az idén is megrendezhetik, ezúttal
immáron hatodik alkalommal, a Gön­czi Róbert-emlékversenyt. Ez lesz az első
idei hivatalos viadal a bunyósok számára, és azért is jöhetett létre, mert a
Gönczi Róbert-emlékversenyt hagyományosan szabad téren, Helvécia főterén, az
ott felállított ringben rendezik, és természetesen nem lesz ez másként az idei
esztendőben sem.

– Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Helvécia polgármesterének, Balogh
Károlynak és az alpolgármesternek, Thám Józsefnek azért, hogy az idén is, ahogy
a korábbi években, minden lehetséges támogatást megadnak, hogy ez a rendezvény
megvalósulhasson – jelentette ki Varjú György. – Őszintén mondom, hogy az,
ahogyan a helvéciai önkormányzat a sportkérdésekhez hozzááll, példaértékű.

A vezetőedző azt is elmondta, hogy bár a rendezvény kétnapos lesz, de az
érdeklődést tekintve lehetne akár négynapos is, olyan sokan jelezték részvételi
szándékukat, a szokásoknak megfelelően nemcsak Bács-Kiskun megyéből (Bajáról,
Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról és Kecskemétről), de Csongrád-Csanád
megyéből, a Dunántúlról és a fővárosból is.

A 6. Gönczi Róbert-emlékversenyt, augusztus 22-én rendezik meg.

Ez a hangulatos szabadtéri rendezvény igazi kincse Helvéciának, és várják
szeretettel nem csak az ökölvívás szerelmeseit. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján állítható: aki kilátogat, garantáltan jól fog szórakozni.

forrás: https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/helvecian-indul-be-a-bunyoselet

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Hétvégén rendezik meg Helvécián a VI. Gönczi Róbert Emlékversenyt appeared first on xlsport.hu.

Tájékoztató a COVID-19 PCR teszt OSEI-ben történő elvégzésének lehetőségéről

Tisztelt
Sportolók!

A koronavírus pandémiás helyzetből fokozatosan tér
magához a gazdaság és a sportélet, azonban a járvány
továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi
készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül
tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük.

A hatékony védekezés eszköze lehet a megfelelő számban
végzett laboratóriumi teszt.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2020. augusztus 10-től vállalja COVID-19 (SARS-Cov-2) PCR
alapú vizsgálatok végzését
szűrés jelleggel, térítés ellenében.

Célunk, hogy a sportolók egészségét a megváltozott és
kihívásokkal teli körülmények között is megőrizzük. A koronavírus fertőzöttség
elkerülésén kívül fontosnak tartjuk, hogy minél több sportoló esetleges
tünetmentes fertőzöttségéről is tudomást szerezzünk, hiszen a koronavírus
fertőzés több esetben érintheti a szív-érrendszert vagy a központi
idegrendszert is.

A COVID-19 PCR laboratóriumi teszt mintavételre azok
jelentkezhetnek, akik sárga vagy piros jelzésű országból hazatérő magyar
állampolgárok és hatósági engedéllyel rendelkeznek arra, hogy PCR teszt
elvégeztetése céljából elhagyhatják a kijelölt karantént, vagy szűrési
jelleggel, saját költségükre szeretnék elvégeztetni a vizsgálatot. (Beteg,
tünetekkel rendelkező sportoló szűrését a területileg illetékes háziorvos
végzi.)

A szűrésre az előjegyzést a Call Center munkatársai
vezetik, akiknél a 06-80-566-366 telefonszámon lehet bejelentkezni a nap
24 órájában.

A vizsgálat térítési díja 24.900,- Ft. A mintavételt követő maximum 48 órán belül elkészül a szűrővizsgálat eredménye, melyet e-mailen küldünk ki az Ön által megadott e-mail címre jelszóval titkosítva.

Budapest, 2020. augusztus 10.

 Dr. Soós
Ágnes                                                                   
Dr. Toman József

 Főigazgató főorvos                                                    VKESZ vezető keretorvos

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Tájékoztató a COVID-19 PCR teszt OSEI-ben történő elvégzésének lehetőségéről appeared first on xlsport.hu.