Augusztus 15-ig kétszázötvenmillió forintra pályázhatnak a sportszervezetek

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy az államtitkárság 2016 őszén hirdette meg a három pillérből álló HISZEK Benned! Sport Programot. Ennek célja – az ország népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében – a szabadidősportolók körének bővítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint minél több fiatal bevonása az utánpótlássportba és a tehetséggondozásba.
A támogatásokat személyi jellegű kifizetésekre, sporteszközök beszerzésére, létesítményhasználatra, versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokra, valamint edzőtáborozáshoz szükséges költségekre lehet fordítani – közölte az államtitkár.

“A pandémia is rámutatott arra, mennyire fontos a jó immunrendszer, a sportnál pedig nincs jobb egészségmegőrző tevékenység” – hangoztatta Szabó Tünde, aki szerint azért is fontos az utánpótlás-nevelés, mert egy társadalom olyan, amilyen a fiatalsága.
“Ezért is kell minél hamarabb elkezdeni az ifjú tehetségek kiválasztását, és ezt többféle programmal igyekszünk támogatni” – emelte ki.
Tájékoztatása szerint a Helyi Integrált Szabadidősportos és Egyesületi Keretek közötti – rövidítve HISZEK – Benned! Sport Program II. alprogramjának V. ütemében a korábbinál egynegyedével nagyobb összegre pályázhatnak a kicsi és közepes sportegyesületek. Hozzátette: az előző, negyedik ütemre 607 sportszervezet nyújtott be pályázatot 74 sportági szakágban, összesen 1,8 milliárd forintos igénnyel. A pályázók közel fele kapott támogatást, átlagosan 620 ezer forint értékben.

“Ezek a számok is arra motiváltak bennünket, hogy a programot folytatnunk kell, a támogatások ugyanakkor az utánpótlássportban elért eredményekben is megtérülnek” – fogalmazott Szabó Tünde, aki hozzátette, hogy a sportszervezetek egyenként 500 ezer és 4 millió forint közötti összeget igényelhetnek.

A támogatásokból a sportági toborzó események szervezéséhez, a versenyeztetési és nevezési díjakhoz, a különböző sporteszközök beszerzéséhez vagy a sportszakemberi foglalkoztatáshoz és létesítményhasználathoz kapcsolódó kiadásokat tudnak fedezni a sportegyesületek.
Deutsch Tamás, a program lebonyolításában közreműködő Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke sikertörténetnek nevezte a programot.
Hozzátette: az egyéb programokkal és pályázati tanácsadással együtt a SOSZ több mint 1 milliárd forinttal támogatta a sportszervezeteket.
Szólt arról is, hogy az első négy ütemben 1821 pályázat érkezett be, közülük 924 nyert, és azok eredményeként négy-öt ezerrel bővült az utánpótlás korú sportolók létszáma.

“A koronavírus-járvány a diáksport-egyesületeket is érintette. Ezért reagálni akartunk arra, hogy ebben a nehéz helyzetben is segíteni tudjuk az egyesületeket, többek között abban, hogy meg tudják tartani a legfiatalabb sportolókat” – fogalmazott Deutsch Tamás, aki elmondta, hogy a szervezetek az eddigi 30 százalék helyett a pályázati összeg felét fordíthatják edzők személyi kiadásaira, 15 százalékát pedig kommunikációra.

Mint elhangzott, olyan sportszervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek a bevétele nem haladja meg az évi bruttó 500 millió forintot, taglétszámuk nem éri el az 1200 főt, illetve az elmúlt három évben nem részesültek TAO-támogatásban.

Az egyéb részleteket a SOSZ honlapján találhatják meg az érdeklődők a http://sosz.hu/hiszek-benned/ oldalon.

A pályázatokat augusztus 15-éig lehet benyújtani, a támogatásokat szeptember közepétől folyósítják.

Deutsch Tamás, a sajtótájékoztatón elhangzott összefoglalóját az alábbi
linken megtekinthetik: HISZEK
Benned Sport Program

Forrás: http://sosz.hu/2020/07/20/augusztus-15-ig-ketszazotvenmillio-forintra-palyazhatnak-a-sportszervezetek/

Magyar Ökölvívó Szakszövetség Keretorvosi ajánlás

Keretorvosi ajánlás

Érvényes:
2020. május. 5-től visszavonásig

 A 2020.
május 4-én
életbe lépett Kormányrendelet (170/2020. (IV. 30.)
értelmében Magyarország egész területén a sportegyesület által szervezett,
valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való
részvétel megengedett. Azonban a fertőzöttek száma továbbra is napról napra
emelkedik, tehát a járvány veszélyei nem csökkennek, hanem inkább tovább
növekednek. Akik az előnyöket ésszerűen kihasználva megtartják vagy fokozzák a
józan önkorlátozást, ellenőrzést, tesztelést, szigorú preventív tevékenységük
betartását, azok kevésbé lesznek veszélyeztetettek

Az
utasításnak megfelelően az Országos Sportegészségügyi Intézet és a Válogatott
Kereteket Ellátó Szolgálat
a következő állásfoglalást
dolgozta ki a jelenlegi rendelkezések keretében:

A válogatott
kerettagok
edzései és sporttevékenysége vonatkozásában tett ajánlások:

− A közös edzések fokozatos, lépésről lépésre
történő újraindítása ajánlott. Célszerű előre megtervezni, hogy mely
időpontokban kik fognak az edzéshelyszínen tartózkodni. Az edzéseket javasolt a
nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek
egy helyszínen. A sportolók mellett az edzők védelme is kiemelkedően fontos.
Mivel az edzők szükségszerűen sok emberrel kerülnek kontaktusba, javasolt
számukra szájmaszk (szájat és orrot is fedő, arcra pontosan illeszkedő)
folyamatos viselése (beltérben különösképpen). A 65 év feletti edző kollégák
egészségére kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a vírus szövődményei őket
fokozottan veszélyeztetik. Ezért kérnénk, hogy ők továbbra is keressék az
online edzésvezetés-tanácsadás lehetőségét, csak a legszükségesebb helyzetekben
hagyják el otthonaikat, akkor tartsanak edzést, ha helyettesítésük nem
megoldott, és saját maguk védelme érdekében folyamatosan viseljenek
szájmaszkot.

− A
közös edzéshelyszínekre 2 darab, 3 nap különbséggel levett COVID-19 PCR negatív
teszteredménnyel léphet be a válogatott  sportoló és stábtag a jelen VKESZ ajánlás
alapján. A tesztek között és után szigorú önkarantén szabályoknak
szükséges mindenkinek alávetni magát, hiszen a két teszt közötti, vagy a
tesztek elvégzését követő karantén- és higiénés szabályok be-nem tartása
fertőzéshez és kockázatnövekedéshez vezethet.

A teszteket az edzés- és versenyidőszakban hetente
legalább 2 alkalommal
meg kell ismételni, 2 alkalom között nem lehet 96
óránál több vagy 48 óránál kevesebb. Egy lehetséges vírusteszt stratégia: 2
alap PCR teszt 3 nap különbséggel, ezt követően folyamatos szerológiai
vizsgálatok (vérből, IgG, IgM) az előbbi periódusok figyelembevételével.

− Az eredményeket nagyon kritikusan kell
kezelni. A WHO külön felhívja a figyelmet a hamis tesztek, gyógyszerek hírek
veszélyére. Ezért mindenki körültekintően döntsön, rendeljen, majd kezelje az
eredményeket.

A kormányrendelet védelmi intézkedésében a 168/2020
Kormányrendeletben a következőképpen határozza meg a távolságtartást

2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni, és a másik
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban:
védőtávolság) tartani.

A
170/2020 Kormányrendelet a következőt írja elő számunkra kötelező jelleggel:

(1)Magyarország
egész területén

a) sportrendezvény
nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr
sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel
megengedett.

(2) Az (1)
bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási
korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló
kormányrendelet eltérően rendelkezik.

A 170/2020. Kormányrendelet május
4-től lépett hatályba.

Jelen
jogszabályok alapján a távolságtartás
kötelező
, a tesztek elvégzése a válogatott számára ajánlottak, de jogszabályilag
nem kötelezőek.

Sajnos a
tesztek között sok a téves diagnózis és rendkívül költségesek. Ezért is
ajánlott elsőként a költségesebb PCR teszt kétszeri elvégzése. Hogy kinek és
mennyi tesztet végzünk el további megbeszélést igényelhet, de látni kell, hogy
távolságtartással, szabadtéri edzéssel a fertőzési rizikó csökkenthető.

− Minden edzés vagy verseny előtti estén a résztvevőknél
történjen otthoni lázmérés, ezt dokumentálja az edző-láz esetén
jelentsen.


Minden edzésperiódus, verseny vagy meccs előtt töltsön ki minden résztvevő egy komplex
állapotfelmérő és kockázatelemző kérdőívet
, ezt értékelje és iktassa a
sportegyesület.

Eltérés, pozitivitás esetén haladéktalanul jelezzék a
keretorvosnak. A javasolt kérdőív a mellékletben (COVID-19 checklist).

− Az edzés helyszínére minden sportoló, stábtag,
egészségügyi személyzet vagy egyéb munkatárs csak contactless
testhőmérséklet
ellenőrzést követően léphet be. Amennyiben a
testhőmérséklet meghaladja a 37,3ºC-t, értesítik a helyszínen tartózkodó
felelős sportági vezetőt, aki köteles az erre a célra rendszeresített,
mellékelt kérdőív – megfelelő védőfelszerelésben – kitöltetéséről gondoskodni,
illetve intézkedik a sportoló, stábtag vagy dolgozó további sorsát illetően, de
az edzésre nem léphet be. Erről nyilvántartást kell vezetni.

− A lázas, köhögő, izom-ízületi fájdalmas, hasmenéses,
gyengeség tüneteivel jelentkezőt azonnal elkülöníteni, a szükséges és indokolt
lépéseket (jelentés, elkülönítés, mentőhívás, kórházi jelentkezés) megtenni, a
többieknek pedig szigorúan elkerülni a tüneteseket.

Kerülni a
felesleges közvetlen testkontaktot
(érintések, kézfogás, öklözés,
pacsi). Amikor csak lehet, minden nyugalmi légző embertől 2 méteres távolságot
tartani. A sporttevékenységet egyhelyben végző (súlyzózás, cardio, stretching,
saját súlyos edzés), szaporább légzésű sportolótól 5 méteres távolságot, a futó
sportolótól 6 méteres távolságot, a kerékpáros vagy lovagló sportolótól 20
méteres távolságot szükséges tartani.

− A kontakt küzdősportágaknál a lehetőségek szerint
állandó edzőpárok kialakításával vagy a lehető legkisebb létszámú kiscsoportos
edzésekkel lassítani a vírus esetleges közvetlen terjedését, de nem érintkezni!

A lehető
legtöbb edzést vagy annak a legtöbb részét szabadtéren tartani.

− A konditermi, csarnokbeli, teremsportoknál hatékony
és folyamatos szellőztetés, fokozott eszköz, felület és térfogat-fertőtlenítés.

− A csapatösszetartó, taktikai, elemzős, elméleti,
pedagógiai edzéselemeket, időt az online térbe helyezni, ezzel rövidítve
a szükségszerűen együtt töltött edzésidőt.

− Saját arc, szem, száj érintésének kerülése.

− Edzés, sporttevékenység közben a köpés földre,
kézbe, kesztyűbe, bárhova abszolút kerülendő.

− Köhögés-tüsszentés hatékony elfedése zsebkendővel
(annak szabályos hulladékkezelése), kézzel (utána azonnal a kéz
fertőtlenítése), könyökhajlattal (a ruhák is fertőzhetnek). Vízbe-pályára orrot
fújni most több, mint felelőtlenség, már veszélyeztetés.

− Minden sporteszköz, karbantartó eszköz kizárólagos
használata
, vagy fertőtlenítése a használat előtt és után.

− A
többek által megérintett és használt tárgyakat (pl. kilincsek, asztal, székek,
toll, WC, csapok stb.) rendszeresen, naponta többször felületfertőtlenítő
szerrel kell megtisztítani.

− A
közös helyiségekben, bejáratoknál, konditeremben egyfázisú alkoholos
kézfertőtlenítő
legyen kihelyezve (falra szerelve, vagy kézi adagolók
formájában).

Kézmosás
(legkevesebb 20 másodperc, minden területre kiterjedően) és fertőtlenítés
(szárazra törült kézen) minden étkezés előtt és után, minden mosdóhasználat
után, minden köhögést és tüsszentést követően, időnként csak úgy is.

-Bőrápolás,
mert a fertőtlenítőktől kiszáradt, berepedezett bőr hatékonyabban viszi tovább
a fertőzést.

− Edzésre, versenyre eljutás és a hazatérés idején,
edzőknek, megbeszélések során szabályos maszkhordás indokolt, de ne
érintsük sem a belső, sem a külső felszínét, csak a gumit vagy a kötőjét.
Textil esetén mossuk rendszeresen, papír esetén veszélyes hulladékként dobjuk
el.

− Sem kulacs, sem vízgép, sem isotoniás keverőedény
nem lehet közös használatban, lehetőség szerint mindenki otthonról hozzon saját
folyadékpótlást
.

− Lehetőség szerint az öltözőhasználat teljes
kerülésével
, mindenki otthonról sportruházatban érkezzen a tömegközlekedés
kerülésével, minél kisebb létszámban, arcvédelemmel és a higiénés rendszabályok
betartásával.

− Nem ajánljuk a közös tusolók használatát, a
közös felszínek és a gőz mint fertőzést továbbító közeg miatt. Edzést követően
saját törülközővel szárítkozás, saját száraz-meleg váltóruha, majd a
hazaérkezést követő tusolást javasoljuk. A régen nem használt tusolók
lefolyóiban megmaradt vízben, régen használt légkondi eszközökben kórokozók
szaporodhatnak fel (pl. Legionella), külön fertőtlenítés, karbantartás
szükséges.

− Egyéni törülközőhasználat, majd azt is hazavinni.


Családban történt megbetegedéseket azonnal jelenteni edzőnek, egyesületi
vezetőnek.


Válogatott sportolók megbetegedéseit, ahogy eddig is jelenteni a keretorvosnak.

– Az
Országos Sportegészségügyi Intézetben és az Országos Sportorvosi Hálózat
rendelőiben a sportorvosi vizsgálatok fokozatosan újraindulnak, vidéken,
előjegyzés és szigorú higiénés szabályok betartása mellett a személyes
találkozás is lehetséges. Budapesten és Pest megyében új és jelenleg egyetlen
lehetőség a személyes találkozást kiváltó, rendkívüli hosszabbítást eredményező
távelbírálás, melynek részleteiről az Országos Sportegészségügyi Hálózat
vezetése ad részletes tájékoztatást-ezt várjuk.

Jelen helyzetben Budapest, Pest
megye és egyéb települések között nincs különbség az edzésre illetően. A
vonatkozó rendeleteket átolvasva, az OSEI
 mai napon kiadott szakmai ajánlása alapján azt
javaslom mindenkinek, hogy preferálja a
szabadtéri edzéseket távolságtartással ezzel is csökkentse a fertőzésveszélyt.

A zárt térben történő edzésnél kiemelten fontos a távolság betartása,
maximálisan fontos az egymásra figyelés, közös tárgyak érintésének kerülése.

Lehetőség
szerint személygépkocsival, vagy kerékpárral javasolt a közlekedés. Amennyiben
tömegközlekedésre kerülne a sor a kormányrendelet 1.5 méteres távolság
betartását javasolja szájmaszk használata mellett. Kérem, hogy kerüljük az
érintkezést!

Mindenkitől
megértést és türelmet kérek. Keretorvosként elmondhatom, hogy a ma délben
érkezett OSEI ajánlás nagy segítség, mivel ilyen konkrét ajánlásunk idáig nem
volt, jómagam  más keretorvosokkal
egyeztettem. A jogszabályok értelmezése nehéz, mivel a pontos szabályokat nem
fogalmazzák meg csak a kereteket. A jogszabály értelmezésben nincs egyértelműen
kimondva a Budapest+Pest megye vs. vidék közötti mozgás feltétele.

Tisztelettel:

dr.
Somogyi Péter

keretorvos

Nem lesz Cservenka- Harcsa döntő

A Papp László Női és Férfi Országos Bajnokság elődöntőjében Harcsa Zoltán mérkőzés nélkül jutott tovább, míg Cservenka Róbert pontozással kikapott.

Az elődöntőknek már a Körcsarnok adott otthont, ahol a hangulatra nem lehetett panasz. Az ökölvívók igazán kitettek magukért. Szoros és eseménydús mérkőzéseket vívtak. Míg a Harcsa-Cservenka meccs elmarad, 63 kg-ban létrejön a Fodor Milán–Kovács Richárd döntő, ami a tavalyi országos bajnokság visszavágója lehet. Érdekesség még az 57 kg-os döntő, hiszen az egy Honvéd házi döntő lesz.

“A program a nőkkel kezdődött. Ma még nagy különbségű győzelmek születtek. A férfiaknál ahogy vártuk az 52 kg-osok között nagyon szoros mérkőzések voltak. Kíváncsi leszek, hogy mi fog történni a döntőben. Meglepetésre Cservenka Róbert nem jutott tovább, de ne felejtsük el, hogy az alig 20 éves ökölvívó kihagyott fél évet sérülés miatt. Ahogy haladunk a döntő felé egyre kiélezettebbek a csaták. Inkább harcos ökölvívást láttunk, de néhány meccs kifejezetten jó színvonalú volt.”– foglalta össze az elődöntőket Balzsay Károly szövetségi kapitány

Az országos bajnokság pénteken 15 órától a döntőkkel folytatódik, amelyeknek ismét a Körcsarnok ad otthont. 10 női és 8 férfi bajnokot avatnak a zárónapon.

Fotó: Ezüstszegi Kristóf

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Nem lesz Cservenka- Harcsa döntő appeared first on xlsport.hu.

Információk az országos bajnokságról

Papp László Felnőtt Női és Férfi Országos Bajnokság december 3-6.

Selejtezők: 2019.12.3-4. Madárfészek,
Elődöntők: 2019.12.5. Körcsarnok,

Döntők: 2019.12.6. Körcsarnok.

A mérkőzések kezdeti ideje kedden 15 óra, szerdán és csütörtökön 14 óra, míg a döntőket 15:00-tól rendezik.

Jegyárak:

Felnőttek:
1 napos: 1500 Ft
2 napos: 2500 Ft
4 napos: 5000 Ft

Gyerek, diák (6-18 éves korig)
1 napos: 800 Ft
2 napos: 1300 Ft
4 napos: 2500Család (2 felnőtt, 2 gyerek)
1 napos: 3500 Ft
2 napos: 6000 Ft

4 napos: 12 000 Ft

Támogatói jegy sérült sport társunk számára venni kívánt kerekes kocsihoz történő adományként 500ft.

Ingyenes belépés (támogatói jegy vásárlása biztosított

 – érvényes sportolói versenykönyvvel
– edzői igazolvánnyal
– Versenybírói igazolvánnyal

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Információk az országos bajnokságról appeared first on xlsport.hu.

Szűcs Veronika: Évek óta a világ élvonalához tartozom

Egyik legeredményesebb magyar ökölvívó bírónkat újabb megtiszteltetések érték az idei évben. Veronika korábban vezetett már világbajnoki, sőt olimpiai döntőt is, ezt a magas színvonalat pedig 2019-ben is tartani tudja.

A nagyobb világversenyekre egy országból egy bíró utazhat a meghívót pedig a világszövetség küldi, így nem kis elismerés, hogy Szűcs Veronika hosszú évek óta rendszeres résztvevője a legnagyobb tornáknak is. Korábbi sikerei után a 2019-es év is sok fontos feladattal örvendeztette meg Veronikát, hiszen az Európa Játékokon döntőt vezethetett, és már kézhez kapta a meghívót a szeptemberi világbajnokságra is.

„Minden versenyen készítenek értékeléseket a bírók működéséről, akár pontoz, akár mérkőzést vezet éppen az ember. Elég szigorú rendszerben kell megfelelnünk, illetve rendszeresen vizsgáznunk is kell, ebből a kettőből tevődik össze egy bíró teljes megítélése. Én az értékelések alapján évek óta a világ élvonalához tartozom, rendszerint a nagyobb versenyek döntőin is közreműködöm, meg vannak elégedve a munkámmal úgy mint vezetőbíró, és mint pontozó is” – nyilatkozta Szűcs Veronika.

Az amatőr ökölvívás ítészeinek nincs könnyű dolguk, a visszaélések, csalások elkerülése miatt a szervezők teljes titokban végzik a bírák kijelölését, így még a vezető bíró sem tud felkészülni egy mérkőzésre.

„Nagyon nehéz mindig, minden egyes mérkőzésen a topon lenni, hiszen alig néhány perccel az adott meccs előtt tudjuk meg, hogy ki működik közre az összecsapáson. Nincs idő az előző meccsen rágódni, vagy túlzottan előre gondolkozni, mindig csak a legközelebbi mérkőzésre koncentrálok, és ez eddig bevált. Az amatőr bíráskodásnak ez a varázsa, hogy semmire sem lehet készülni, de ez is segít abban, hogy pártatlan maradjon az ember, ez így fair” – tette hozzá Veronika.

A korábbi olimpiai és világbajnoki döntő mellett a WSB bírói mezőnyében egyedüli nőként szintén finálét vezethetett, és ez nem volt másképp az idei Európa Játékokon sem. Azonban a bírói rendszer szigorát jelzi, hogy még ezek az eredmények sem garantálják, hogy az idei világbajnokságon, vagy a jövő évi kvalifikációs tornákon, majd később az olimpián bérelt helye lenne Veronikának.

„Ezek nagyon fontos elismerések, azonban ennek ellenére sincs biztos helyem egyik világversenyen sem. Mindig jó formát kell hozni, hogy az ember lehetőséget kapjon, de ez az állandó éberség úgyis a bírói munka része, ráadásul a versenyzők és a sportág érdekét is ez szolgálja.”

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Szűcs Veronika: Évek óta a világ élvonalához tartozom appeared first on xlsport.hu.

NYÁRI SPORT ÖNVÉDELMI ÉS ÉLETMÓDTÁBOR INFORMÁCIÓK – 2019

MEGHÍVÓ!

EZÚTON MEGHÍVJUK ÖNT A NYÁRI VÍZPARTI SPORT – ÖNVÉDELMI ÉS ÉLETMÓDTÁBORAINKBA AZ ALÁBBI KIÍRÁSOK SZERINT: KLUBOK, INTÉZMÉNYEK, BARÁTI TÁRSASÁGOK ESETÉN TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!!!

 SPORT – ÖNVÉDELMI ÉS ÉLETMÓDTÁBOR-BALATONLELLE JÚN.21-26.
KÍSÉRŐK-SZÜLŐK-HOZZÁTARTÓZÓKNAK CSALÁDI NYARALÁSI PROGRAM

A TÁBOR IDEJE ÉS HELYE: 2019. JÚNIUS 21-26. között (PÉNTEK-KEDDIG) 2-3-4-5 napban. LELLE HOTEL BALATONLELLE- KÖZV.BALATON PARTON

                

 ELHELYEZKEDÉS:  ZÖLDÖVEZETI PARTI KÖRNYEZETBEN, KÖZVETLENÜL A TÓ PARTJÁN, KIVÁLÓ KILÁTÁSSAL, SZABADTÉRI PÁLYA, FÜVES TERÜLET, STRAND-FÜRDÉSI LEHETŐSÉG-ESŐ ESETÉN BENTI TEREM HASZNÁLATTAL

EDZÉSEK: A BEÉRKEZÉS ÉS ELUTAZÁS NAPJÁN 1-1 EDZÉS, A KÖZTES NAPOKON 2-2 EDZÉS/NAP + KIEGÉSZÍTŐ EXTRA TRÉNINGEK ÉS ELŐADÁSOK

ÉTKEZÉS: REGGELI:7.00-9.00, EBÉD:12.00-13.30, VACSORA:18.00-20.00

A TÁBOR KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJA TELJES PANZIÓVAL: MÁR 19900 FT-TÓL 3 nap: 29.900 Ft, 4 nap: 37.900 Ft, 5 nap: 44.900 Ft

A TÁBOR PROGRAMJA: SPORT-HARCMŰVÉSZETI ÉS ÉLETMÓDPROGRAM EGYEZTETETT CSOPORTOKRA BONTOTT EDZÉSPROGRAMMAL, EDZŐTERMI ÉS SZABADTÉRI EDZÉSEKKEL, SAJÁT STRAND HASZNÁLATI LEHETŐSÉGGEL

KIEGÉSZÍTŐ FAKULTATÍV ÉS SZABADTÉRI PROGRAMOK: VÍZI SPORTOK, TÚRÁK, CSAPATÉPÍTŐ KIRÁNDULÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, ELŐADÁSOK, VETÉLKEDŐK.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS: SPORT RUHÁZAT, SPORT CIPŐ, ESŐDZSEKI, FÜRDŐRUHA, TISZTÁLKODÁSI FELSZERELÉS, TB. KÁRTYA, STB.

JELENTKEZÉS- INFORMÁCIÓ:
BUDO-SPORT AKADÉMIA: 06-20-427-2148
EMAIL: STABILITAS.SPORT@GMAIL.COM

A 2018. ÉVI BALATONI HARCMŰVÉSZETI TÁBOR ÖSSZEFOGLALÓJA:
https://www.youtube.com/watch?v=KPqoWdGyTLg

________________________________________________________________________________

SPORT- ÖNVÉDELMI ÉS ÉLETMÓDTÁBOR-VELENCEI TÓ JÚLIUS 22-27.
KÍSÉRŐK-SZÜLŐK-HOZZÁTARTÓZÓKNAK CSALÁDI NYARALÁSI PROGRAM

A TÁBOR IDEJE ÉS HELYE: 2019. JÚLIUS 22-27 között (HÉTFŐ-SZOMBAT) 2-3-4-5 napban.  AGÁRD, HOTEL AGÁRD- KÖZV. A VELENCEI TÓ PARTJÁN

          

  ELHELYEZKEDÉS:  ZÖLDÖVEZETI PARTI KÖRNYEZETBEN, KÖZVETLENÜL A TÓ PARTJÁN, KIVÁLÓ KILÁTÁSSAL, SZABADTÉRI PÁLYA, FÜVES TERÜLET, STRAND.

EDZÉSEK: A BEÉRKEZÉS ÉS ELUTAZÁS NAPJÁN 1-1 EDZÉS, A KÖZTES NAPOKON 2-2 EDZÉS/NAP + KIEGÉSZÍTŐ EXTRA TRÉNINGEK ÉS ELŐADÁSOK

ÉTKEZÉS:  REGGELI:7.00-9.00,   VACSORA:18.00-20.00

A TÁBOR KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJA FÉLPANZIÓVAL: MÁR 17.900 FT-ÓL 3 nap: 24.900 Ft, 4 nap: 33.900 Ft, 5 nap: 42.900 Ft

A TÁBOR PROGRAMJA: SPORT-HARCMŰVÉSZETI ÉS ÉLETMÓDPROGRAM EGYEZTETETT CSOPORTOKRA BONTOTT EDZÉSPROGRAMMAL, SZABADTÉRI EDZÉSEKKEL, SAJÁT STRAND HASZNÁLATI LEHETŐSÉGGEL

KIEGÉSZÍTŐ FAKULTATÍV ÉS SZABADTÉRI PROGRAMOK: VÍZI SPORTOK, TÚRÁK, CSAPATÉPÍTŐ KIRÁNDULÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, , ELŐADÁSOK, VETÉLKEDŐK.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS: SPORT RUHÁZAT, SPORT CIPŐ, ESŐDZSEKI, FÜRDŐRUHA, TISZTÁLKODÁSI FELSZERELÉS, TB. KÁRTYA, STB.

JELENTKEZÉS- INFORMÁCIÓ:

BUDO-SPORT AKADÉMIA: 06-20-427-2148
EMAIL: STABILITAS.SPORT@GMAIL.COM

A 2018. ÉVI BALATONI HARCMŰVÉSZETI TÁBOR ÖSSZEFOGLALÓJA:
https://www.youtube.com/watch?v=KPqoWdGyTLg

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post NYÁRI SPORT ÖNVÉDELMI ÉS ÉLETMÓDTÁBOR INFORMÁCIÓK – 2019 appeared first on xlsport.hu.

Kovács Alexandra az első magyar MMA világbajnok!

A Zen Bu Kan Kempo adta Magyarország első amatőr MMA világbajnokát!

2018 IMMAF-WMMAA World Championship, Bahrain, Manama

Ez volt az első év, hogy az MMA sportot képviselő két nagy világszervezet együtt rendezte meg az amatőr MMA világbajnokságot, így Bahreinbe 51 ország 372 versenyzője érkezett, hogy összemérjék tudásukat. Tavaly az IMMAF szervezet világbajnokságán sajnos csak bronzérmet sikerült szereznünk, így határozott céllal érkeztünk a versenyre, ami az aranyérem volt. A felkészülés is ennek szellemében telt. A tíz hetes program végén Szandi kiváló formában várta a küzdelmeket.
Az első ellenfél a tunéziai Abidi Marien volt, aki a selejtezőben kopogtatással búcsúztatta cseh ellenfelét.  A második ellenfél a rutinos olasz Ilaria Norica volt, akivel már találkoztunk a 2017-es Európa bajnokságon. Akkor Szandi egyhangú pontozással győzött.  Mindkét mérkőzés a második menetben ért véget TKO-val.A döntőbe a finn Janika Antinmaa  érkezett a másik ágon. Ő az idei év Európa bajnoka (sajnos azon a versenyen nem tudtunk részt venni).
Az első menetben Szandi támadott, majd eldobta a finn lányt. Janika azonban ügyesen védekezett, és a helyzetet a saját javára tudta fordítani, így Szandi került alulra. Ez a pozíció maradt a menet végéig. Tudtuk, hogy ezt a menetet a bírók az ellenfélnek adták.
A második menetben viszont Janika indított egy rúgást, amit Szandi elkapott, és földre vitte ellenfelét, gyakorlatilag lemásolva az előző napi 2. menetet. A finn lány menekült volna, de már nem tudott. Szandi ráült, és a folyamatosan ütötte ellenfelét. A bíró a menet vége előtt beszüntette a mérkőzést.
Fantasztikus érzés volt. Az egész heti feszültség eufórikus örömmé változott. Alig tudtuk elhinni ami történt.
A versenyzés egyik legfontosabb alapja a nevezési díj, és útiköltség. Ezúton is köszönöm szponzorainknak, hogy lehetővé tették részvételünket a világbajnokságon:
A Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség, BioTechUSA, K&K PR & MÉDIA, Respect, Dorko, Beast Mask, és nem utolsó sorban a támogató barátok, edzéstársak, szülők. /Palotás Ferenc mester – Alexandra felkészítő mestere/

 

 

 

Forrás: www.zenbukankempo.hu – RSS

VI. Földharc szeminárium beszámoló

Hétvégén immár 6. alkalommal került megrendezésre a Földharc szeminárium. Kárászi Balázs mester idén saját edzőtermében látta vendégül az érdeklődő kempokákat, ahol sok fekete öves mester mellett a legfiatalabb korosztály is képviseltette magát. Most már hagyományosan, minden földharc szemináriumon a bemelegítés a különböző harci, csapatépítő küzdelmi játékokról szól. Ezek a játékok megalapozzák a jó hangulatot és kellően bemelegítik a testet a technikák gyakorlására. Kárászi mester idén a guardra, azaz a lábbal történő védekezés technikáira építette fel a szeminárium technikai részét és a küzdelmi gyakorlatokat. A Gi-s részen egy speciális guardot, az úgynevezett Della Riva guardot ismerhették meg a résztvevők, míg a NoGi részen pedig a pillangó guardból láthattak és gyakorolhattak technikákat. Mindkét rész végén egymással küzdhettek a kempokák.

 

 

Forrás: www.zenbukankempo.hu – RSS

Szűcs Veronika olimpiai döntő után már WSB-finálét is vezetett

Azt pontozza, amit lát

Szűcs Veronika a veretes magyar bokszbíró-hagyományok méltó folytatója .Huszonkét évvel ezelőtt, 18 éves tinédzserként Nacsa Józsefnél vizsgázott, aki később – Ajtai Péterrel együtt – mentorként egyengette a pályafutását. Amely karrier figyelemre méltó magasságokba ívelt. 2012-ben a történelem első női olimpiai döntőjét vezette, tavaly a hamburgi férfi világbajnokságon is vezetett döntőt, pár napja pedig első nőként WSB-döntőn volt vezetőbíró.

A múlt héten a Cuba Domadores csapata két mérkőzés összesítésében 7-3-ra legyőzte a címvédő Astana Arlans gárdáját a félprofi ökölvívó csapat-világbajnokság, a WSB (World Series of Boxing) döntőjében. Az első meccset Hsziamen városában 3-2-re, a másodikat Csincsiangban 4-1-re nyerték meg a karibiak, s ezzel fényesen visszavágtak a tavalyi fináléban a kazahoktól elszenvedett vereségért.

Nekünk, magyaroknak is különleges volt ez a két összecsapás; Szűcs Veronika, az egyik legjobb magyar bokszbíró mindkét városban vezetett egy meccset, kifogástalanul. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett pályafutásán.

– Megható Facebook-bejegyzést olvastam öntől: „Hol is kezdjem, jó kis bulinak indult anno 1996-ban a bírói pályafutásom, nem is sejtettem akkor, hogy olimpiai döntőig vihetem. De a szüleimtől kapott tanács mindvégig segítette az utam: „Lányom, ha csinálsz valamit, azt csináld rendesen!” Megfogadva a tanácsukat, ma már 19 Európa-bajnokság; 8világbajnokság (ebből 2 felnőtt férfi); Ázsia és Afrika Játékok; az amerikai kontinens világbajnoki kvalifikációs tornája; Afrika és Ázsia olimpiai kvalifikációs verseny2012-eslondoni olimpia, a tavalyi hamburgi világbajnokság, és ami idén sikerült, WSB-elődöntő vezetőbírája voltam. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt lehetővé tették nekem!” És akkor még hátra volt a budapesti ifjúsági világbajnokság, meg Kínában a WSB-döntő!

– Igen, a budapesti vb-re készültem, a WSB-döntő egy kissé engem is meglepett. Egyetlen nő voltam az öt meghívott bíró között, Hsziamenben az 56 kilós meccsen voltam a vezetőbíró, Osvel David Caballero García és Iljasz Szulejmenov mérkőzésén, Csincsiangban pedig a 60 kg-os találkozón, Lázaro Álvarez Estrada és Zakir Szafjullin között. Mindkettőt a kubai nyerte. Nem volt könnyű dolgom, az első felvonásban kifogtam a legdurvább meccset, minden létező szabálytalanságot felvonultattak a küzdő felek, a másodikon pedig mélyütést szimulált a vesztésre álló kazah bokszoló, de rajtam nem tudott kifogni.

 Meg voltak elégedve a teljesítményével?

– Nem szidott sem a győztes, sem a vesztes… Utólag megkaptam az értékelő kolléga ítéletét, hibátlannak minősítette a bíráskodásomat.

– Nem sokan dolgoznak Magyarországról a WSB-ben…

– Tudtommal rajtam kívül csak Dolmányos József.

– Lehet azt mondani, hogy ön a világ legjobb női bokszbírója?

– Az AIBA kínosan ügyel arra, hogy ne legyen ilyen megkülönböztetés. Nincsenek női meg férfi bírók, csak bírók. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy ott vagyok a legjobb, legtöbbet foglalkoztatott bírók között.

– Minek tulajdonítja azt, hogy ilyen szép pályát futott be, ennyire fiatalon?

– Nagyon egyszerű: mindig azt pontozom és ítélem, amit látok, nem hagyom befolyásolni magam sem a körülményektől, sem a különböző érdekcsoportoktól. Azt nem állítanám, hogy rendszeresen csalásra biztatnának, de volt már olyan, hogy verseny közben meg akartak hívni egy születésnapi bulira. Én ilyenkor mindig azt mondom: lehet róla szó, de csak akkor, ha a verseny már befejeződött. Egyébként jómagam a kick-box világából érkeztem, de sikerült beletanulnom az ökölvívásba is.

– Melyik volt a legemlékezetesebb meccse?

– A 2012-es londoni olimpián az 51 kg-os női döntő a brit Nicola Adams és a kínai Ren Can-can között, amit Adams nyert meg 16-7-es pontozással. Ez volt a történelem első női olimpiai fináléja, mivel Londonban indulhattak először a hölgyek. Ezt a dicsőséget, hogy év voltam az első női olimpiai döntő vezetőbírója, már sohasem vehetik el tőlem, hiszen első alkalom csak egyszer volt!

Fotó: facebook.com

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Szűcs Veronika olimpiai döntő után már WSB-finálét is vezetett appeared first on xlsport.hu.

Remek, fülledt hangulatú boksznap az Aquaworldben!

Az augusztus 21-én kezdődő Budapesti AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokságra készülve egy kiváló családi- és médianapot tartottak az esemény szervezői.

Csobbanás és csúszdázás mellett a boksz kapta a főszerepet. A vb-re készülő magyar női és férfiválogatott tagjai megmutatták magukat a ringben. A folyamatos kesztyűzésen kívül a sajtó képviselőinek lehetősége volt interjúkat készíteni sportolóinkkal.

Kivételesen, az élményfürdő most az élményeket kapta és nem adta, de reméljük, hogy ökölvívóink a világbajnokság alatt, majd a pofonokat osztják.

Kovács Mária, a lányok szövetségi kapitánya beszámolt az eddigi felkészülésről és a hátralevő napokról:

„Olaszországban és Írországban voltunk edzőtáborban, elsősorban a hőmérsékletkülönbséget kellett túlélnünk, hiszen a közel 40 fokos hőségből utaztunk a 15 fokba, ami eleinte megviselte a csapatot. Összességében úgy gondolom jól sikerült a felkészülés, akár tanulmányt is lehetne írni erről, amikor ennyi lányt összezárnak egy helyre. Amit előzetes célként kitűztem, a tábor végére sikerült teljesítenünk. Az utolsó egy hetet is felkészüléssel töltjük, még ma délután indulunk Győrbe a fiúkkal karöltve. Ugyan egy elsőéves csapatról van szó, de mindenkiben benne van a lehetőség, hogy elől végezzen, ám Hámori Lucától, Villás Veronikától és Lakotár Hannától jó eredményt várok.”

A fiúk sem csak pihentek az elmúlt időszakban, hiszen egy rendkívül jól sikerült oroszországi edzőtábor után folytatták munkát

„Próbáltam lehetőséget keresni arra, hogy a kazahokok, üzbégekhez vagy az oroszokhoz tudjunk kiutazni edzőtáborozni, végül Oroszországra esett a választás, nagyon szívélyesen fogadtak minket és remekül zajlott a felkészülés. Két hetet töltöttünk Kiszlodovszkban, kiváló körülmények és ellátás között, 30 zsák és 9 ring állt a szolgálatunkra. Továbbá a világ egyik legjobb ökölvívó nemzetével edzhettünk együtt és nem csak a srácok, mi edzők is rengeteg tanultunk. Ezután volt egy hét pihenő, majd volt egy meccsünk Kőszegen, ami úgy gondolom jól sikerült, végül az utolsó egy hetet Győrben töltjük egy elkülönített táborban, ahol reményeink szerint még külföldiekkel is tudunk majd kesztyűzni. A célunk, hogy mindenki hozza a súlyát, sikeresen élesítsük a formát és mosolygósan, tele önbizalommal érkezzünk a világbajnokságra” – mondta Balzsay Károly, a férfi válogatott szövetségi kapitánya.

A vizes helyszín egy másik körülmény elsajátításának is kedvezett, hiszen az augusztus végi eseményt a Duna Arénában rendezik és ez Magyarország történetében az első alkalom.

Az AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokságra regisztrálni ittlehet.

Bővebb információért kattintsanak honlapunkra: http://boxingchamps-bp2018.com

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Remek, fülledt hangulatú boksznap az Aquaworldben! appeared first on xlsport.hu.