Információk a Magyar Judo Szövetség közgyűléséről

A küldötteknek a közgyűlés regisztrációjakor a személyazonosság igazolására alkalmas okmány, a 2020. évre érvényes tagkártyán és az eredeti meghatalmazó levélen kívül szükségük lesz a meghatalmazó tagszervezet eredeti, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatára (azaz a kivonat nem lehet 2020.08.31. előtti keltezésű) és a meghatalmazó eredeti aláírási címpéldányára. Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a küldött nem kap szavazati jogot a Közgyűlésen. A mandátumvizsgáló bizottságnak a regisztrációkor minden dokumentumot eredetiben kell bemutatni! Abban az esetben, ha másolatot nyújt be, szíveskedjen gondoskodni másolatról, másolásra a regisztrációkor nincs lehetőség.  Ilyen igény esetén az eredeti bírósági végzést/eredeti aláírási címpéldányt a mandátumvizsgáló bizottság tagja visszaadja, amint összevetette az eredetiben bemutatott dokumentummal/dokumentumokkal.

A “bírósági kivonat” alatt a következőt értjük pontosan: a civil szervezet nyilvántartási adatairól készült kivonat.
Mi kell a hatályos adatokról szóló kivonat kiadásához? A civil szervezetek nyilvántartott hatályos adatairól a szervezet képviselője, alapítvány esetében az alapító is, kérheti a kivonat kiállítását a nyilvántartást vezetőbíróságtól. Az írásos kérelemben fel kell tüntetni, hogy ki, milyen tisztségben, mely szervezet nevében eljárva, milyen okból kéri a nyilvántartást vezető bíróságtól, hogy az adott civil szervezet nyilvántartott hatályos adatairól kivonatot állítson ki.

A fentieket kérem tudomásul venni, és a szavazásra készülők ennek értelmében járjanak el!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a Közgyűlésre történő részvételi szándék jelzésének mikéntjéről Küldöttek esetében.
A versenyek esetében használt előnevezési eljárás az Integrált Informatikai Rendszeren keresztül olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a Közgyűlés lebonyolításánál is ezt a technikát alkalmazzuk a helyszíni regisztráció gördülékenyebb és gyorsabb kivitelezése érdekében. Ezen funkció elérése az IIR-ben:
Események -> Események -> Magyar Judo Szövetség 2020. évi Közgyűlés

Itt a jobb oldalon található „Jelentkezés” ikonra kattintva adható hozzá új személy az eseményhez.
Minden tagszervezet annyi főt „nevezhet” a rendszerben legkésőbb 2020.09.29. 23:59-ig, ahány mandátummal rendelkezik a tavalyi év tagdíj befizetései alapján. Fontos, hogy csak olyan személy adható hozzá az eseményhez, aki rendelkezik befizetett éves tagsági díjjal!  Az éves tagdíjbefizetést a helyszínen manuálisan is ellenőrizhetjük, ezért mindenki hozza magával a tagkártyáját!
Fontos tudnivaló továbbá, hogy az előnevezés nem váltja ki a megbízólevelet! Minden küldött köteles magával hozni az egyesület képviselője által aláírt kitöltött eredeti meghatalmazólevelet a Közgyűlés helyszínére, és regisztrációkor leadni azt a mandátumvizsgáló bizottság számára, csak ezután – a jelenléti ív aláírását követően – vehető át a szavazólap.

A Közgyűlés alapvető adatai:
A regisztráció kezdete: 2020. szeptember 30. 13:00
A Közgyűlés kezdete: 2020. szeptember 30. 14:00*
Közgyűlés helyszíne: Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciaterem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

* Az Alapszabály 7.§ 8. pontjának értelmében, amennyiben a Közgyűlés a meghívó szerinti időpontban nem szavazatképes, akkor egy órával később (15:00), ugyanazon helyen és ugyanazon napirendi pontokkal kerül megtartásra. Ilyen esetben a (halasztott) Közgyűlés a küldöttek létszámtól függetlenül határozatképes.

A közgyűlés dokumentumai:

A Információk a Magyar Judo Szövetség közgyűléséről bejegyzés először a Magyar Judo Szövetség jelent meg.

Forrás: www.judo.hu – RSS